Sinh viên sẽ bị buộc thôi học nếu hoạt động m.ạ.i d.â.m đến lần thứ 4?

Sinh viên sẽ bị buộc thôi học nếu hoạt động m.ạ.i d.â.m đến lần thứ 4?


Theo dự thảo ban hành quy chế công tác HS-SV đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy của Bộ GD&ĐT, nếu sinh viên có hoạt động mại dâm sẽ bị áp dụng khung xử lý kỷ luật như sau: Lần 1 – Khiển trách; Lần 2 – Cảnh cáo; Lần 3 – Đình chỉ học có thời hạn và Lần 4 – Buộc thôi học.

Ngoài ra, đối với hành vi chứa chấp, môi giới mại dâm thì sẽ bị xử lý buộc thôi học ngay từ lần đầu tiên vi phạm.

Sinh viên sẽ bị buộc thôi học nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ 4? - Ảnh 1.

Khung xử lý này được Bộ GD-ĐT đặt ra kèm theo dự thảo thông tư về quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp.

Dự thảo đang trong thời hạn lấy ý kiến góp ý đến ngày 26/11.

MỘT SỐ NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT HSSV (Kèm theo Thông tư số /2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo):

Đánh bạc dưới mọi hình thức: Buộc thôi học nếu vi phạm lần thứ 4; Tùy mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hóa đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép: Buộc thôi học nếu vi phạm lần thứ 4; Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma túy: Buộc thôi học ngay từ lần đầu tiên vi phạm; Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Sử dụng ma túy: Xử lý theo quy định về xử lý HSSV liên quan đến ma túy.

Chứa chấp, buôn bán vũ khí, chất nổ và hàng cấm theo quy định của Nhà nước: Buộc thôi học ngay từ lần đầu tiên vi phạm; Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Sinh viên sẽ bị buộc thôi học nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ 4? - Ảnh 2.

Hình minh hoạ

Về vấn đề sinh viên hoạt động mại dâm, trước đó, tại Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 5/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công tác HS-SV đối với chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy cũng nêu rõ về một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật. Hiện tại Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT này vẫn còn hiệu lực để thay thế cho Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế HS-SVcác trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Tại thông tư này cũng nêu rõ nếu sinh viên nào vi phạm về hoạt động mại dâm lần 1 sẽ bị khiển trách, lần 2 bị cảnh cáo, lần 3 bị đình chỉ có thời hạn và lần 4 sẽ bị buộc thôi học.

Bên cạnh đó, nếu sinh viên đại học nào vi phạm về việc chứa chấp, môi giới mại dâm thì sẽ bị buộc thôi học, đồng thời giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.Bình luận

bình luận